Nieuwsbrief?

U ziet hier de eerste editie van onze nieuwsbrief waarmee we onze relaties informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassingen op internet.

Feedback op deze nieuwsbrief wordt geapprecieerd.

In deze editie: Google en HTTPS, mobielvriendelijkheid en een nieuwe website.

Google en het groene slotje

In de gezamenlijke strijd tegen cybercriminaliteit heeft Google besloten websites die toegankelijk zijn met een versleutelde verbinding (HTTPS) hoger te waarderen.

Tevens heeft Google aangekondigd in de nieuwe versies van hun webbrowser Chrome een rood kruisje te plaatsten in de adresbalk bij niet HTTPS websites.

Naast betrouwbaarheid en veiligheid heeft voor mij goede doorzoekbaarheid van uw website hoge prioriteit. Daarom is voor alle nieuw op te leveren websites HTTPS de standaard. Bestaande websites kunnen op verzoek uiteraard aangepast worden.

Is uw website al mobiel?

Mobiel toegankelijke websites worden steeds belangrijker. Was 3 jaar geleden het aantal website bezoekers met een mobiele telefoon nog slechts 7%, vorig jaar is dat gestegen naar ruim 25% (gegevens statcounter.com Nederland). Als tablets ook worden meegeteld, is bijna de helft (40%) van de bezoeken gedaan met een mobiel apparaat. Voor Google aanleiding om mobiel-vriendelijke websites hoger te waarderen.

Ook als uw doelgroep zich niet onder de mobiele bezoekers bevindt, is het om deze reden van belang uw website te optimaliseren voor mobiele apparatuur.

Communicatie

Een website ís een communicatiemiddel, daarom is dat ook het thema van mijn nieuwe website.

Om aan de huidige hoge standaards te kunnen voldoen hebben we onze eigen website daarop aangepast. Als webdesigners geven we daarmee een voorbeeld hoe websites een vernieuwd uiterlijk en een hedendaagse functionaliteit kunnen krijgen.